Dike Protection Systems

Voorkom graafschade aan uw assets!

Blijf als beheerder in control. Beheert u waterkeringen, dijken, spoorbanen, wegtracés of industriële installaties en zijn gravende dieren als bevers, vossen, konijnen, muskus- en of beverratten een risico? Dike Protection Systems heeft de eenvoudige technische oplossing om uw assets te beschermen.

Waarom DPS

3 Argumenten

Sleufloos

Sleufloze techniek met minimaal grondwerk. U beschermt uw assets met minimaal grondwerk waardoor de stabiliteit van de waterkeringen, taluds en grondlichamen niet aangetast wordt.

4 meter de grond in

Het gaas wordt 4 meter diep de grond in gebracht. Een diepte die veelal noodzakelijk is bij bevers en voorkomt het onder doorgraven.

Levensduur

Wij passen standaard het zeer hoogwaardige Secon-systems gaas toe welke een aangetoonde levensduur van 120 jaar in de grond heeft. 
graafschade
Dike Protection Systems

Dike Protection Systems

Werkzaamheden

Wij brengen sleufloos een hoogwaardig gaas in de grond tot een diepte van 4 meter waardoor uw assets beschermd worden tegen graafschade door dieren.

Wij passen zeer hoogwaardige Secon-systems gaas toe, dat een aantoonbare levensduur van 120 jaar in de grond heeft.

Nauwelijks grondwerk

Levensduur 120 jaar
Meerdere projecten afgerond
Share This