Drentsch Diep Onnen

Hugo Assink
nov 3, 2023

Voor waterschap Hunze en Aa’s heeft Dike Protection Systems 350 meter boezemkering beschermd met gaas. Omdat het waterpeil op de Eemskanaal Dollard boezem een meter kan stijgen en de bever dan over het gaas alsnog in de waterkering kan graven is ook op het talud gaas aangebracht.

De constructie bestaat uit 2 meter gaas dat met ons sleufloze systeem verticaal in de grond is gebracht. Het talud wordt beschermd door gaas van 2 meter breed dat met C-ringen aan het verticale gaas is bevestigd. Vervolgens is het talud afgewerkt met 20 cm grond en ingezaaid met een grasmengsel voor dijken.

Uitvoering: september / oktober 2023

Dike Protection Systems B.V.

Dike Protection Systems B.V.

Share This