Wat doen we

Voorkom graafschade

Wat doen we

Dike Protection Systems beschermt uw assets tegen graafschade door dieren. Wij maken gebruik van een sleufloze techniek om gaasrasters tot 4 meter diep aan te brengen.

Zie onze video hieronder.

Het systeem is specifiek ontwikkeld voor bescherming tegen bevergraverij, maar ook goed te gebruiken bij gravende dieren zoals dassen, vossen, konijnen, muskus- en beverratten.

Graafschade door bevers brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee.
Bevers graven altijd onder de waterlijn en kunnen gangen van 8 meter lang en 30 cm doorsnede in één nacht graven. De schade is meestal niet zichtbaar waardoor u ongemerkt grote risico’s loopt. Waterkeringen en grondlichamen die direct aan het water grenzen zijn ideale locaties voor bevers.

Bevers zijn sterke en slimme dieren en zijn niet voor één gat te vangen. Ervaring leert dat toepassingen als stortsteen, schanskorven, blokkenmatten, houten damwanden en ondiep aangebracht gaas bevers niet tegenhouden. Ze graven er eenvoudig onderdoor, verplaatsen zware keien en knagen door tropisch hardhouten damplanken.

Beverschade

Een stalen damwand met voldoende lengte geeft u de zekerheid die u zich als beheerder wenst. Bevers gaan hier niet door of onderdoor. Investeren in stalen damwanden is echter een kostbare aangelegenheid….

Dike Protection Systems B.V. heeft een uitstekend en goedkoper alternatief. Wij brengen sleufloos een hoogwaardig gaas in de grond tot een diepte van 4 meter. Uw assets zijn hiermee beschermd tegen graafschade door dieren.

Wat doen we

Voordelen van sleufloos gaas aanbrengen is dat er nauwelijks grondwerk vereist is waardoor de stabiliteit van uw waterkering, talud of grondlichaam niet aangetast wordt. Door het gebruik van gaas verstoort het de waterhuishouding (freatische lijnen) niet. Dit is belangrijk bij toepassingen in waterkeringen en spoorbanen.

Onze techniek kan op bijna alle locaties toegepast worden. Wij passen standaard het zeer hoogwaardige Secon-Systems gaas toe, welke een aangetoonde levensduur van 120 jaar in de grond heeft.

Onderzoek door TNO heeft aangetoond dat er bij toepassingen langs spoorwegen geen versnelde corrosie optreedt als gevolg van lekspanningen.

Share This